ارتباط با ما

آدرس : اهواز – بلوار آیت ا... بهبهانی – پیچ میدان - محل سابق میدان میوه وتره بار – معاونت فرهنگی واجتماعی شهرداری اهواز

تلفن تماس :50-2251547 روابط عمومی (داخلی 301و303)

 

 
ارتباط با ما

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما