نشانی کتابخانه های شهرداری کلانشهر اهواز

ردیف

نام

نشانی

۱

کتابخانه مولوی

پیچ میدان –ر.بر.ی سازمان میادین –معاونت اجتماعی ،فرهنگی و ورزشی

۲

کتابخانه شهید دلفی

شهرک آغاجاری ،جنب منابع طبیعی روبروی سیتی سنتر امید

۳

کتابخانه سرای محله کیانشهر

روبروی پارک کیانشهر جنب پمپ بنزین

۴

کتابخانه سرای محله کوی رمضان

جنب مسجد ابوالفضل العباس (ع)

۵

کتابخانه سرای محله کوی آل صافی

انتهای چهارصد دستگاه –اول کوی آل صافی جنب کلانتری