رئیس اداره آسیب های اجتماعی

نام: میثم
نام خانوادگي: ايل اسكندري

مدرك تحصيلي:

  • كاردان ساختمان
  • كارشناس روابط عمومي
سوابق اجرایی:

  • مدير فني عمراني سازمان آرامستانها به مدت ۲سال
  • معاون اجرايي سازمان آرامستانها به مدت ۷سال
  • معاون اداري و مالي سازمان آرامستانها به مدت ۱سال
  • سرپرست اداره آسيب هاي اجتماعي شهرداري اهواز

 
ميثم ايل اسكندري