ورزش قهرمانی

ورزش قهرماني

 ورزش قهرمانی  یکی از ارکان  مهم توسعه ورزش کشوراست.توسعه ورزش قهرمانی درهرکشورپیش زمینه کسب موفقیت دررقابتهای جهانی والمپیک است.براستی چه  عواملی می تواند موجب توسعه ورزش قهرمانی شود.درچنددهه گذشته رقابت بین کشورها برای بردن مدالها دررقابتهای بین المللی شدت بالایی به خودگرفته است.این امرمنجرشده است که دولتهاوسازمان های ورزشی کشورهادرسراسرجهان میزان بودجه اختصاصی به ورزش قهرمانی  را افزایش دهند .دربسیاری ازکشورها نشان  داده اند که افزایش  بودجه  ورزش قهرمانی میتواندمنجربه افزایش کسب مدالها دربازیهای المپیک شود.
در ادامه به 9 رکن اصلی توسعه ورزش قهرمانی که محققانی ازکشورهای بلژیک"هلند وانگلستان دریک تحقیق بین المللی به آنهارسیده انداشاره مي کنیم
ركن اول:حمایت مالی
ركن دوم:رویکردجامع ویکپارچه به توسعه ورزشها
ركن سوم:مشارکت ورزشی
ركن چهارم:استعدادیابی وتوسعه سیستم
ركن پنجم:حمایت شغلی ازورزشکاران
ركن ششم:تسهیلات وتآسیسات آموزشی     
ركن هفتم:تدارک مربیگری وسیستم گزینش مربی         
ركن هشتم:رقابت بین المللی                         
ركن نهم:تحقیقات علم
 

 معرفی رشته های ورزشی:

یوگا چیست؟

یوگاورزشی تصوفی وعرفانی است که اصلاًدرشبه قاره هندوتوسط هندیان بوجود آمده است ریشه یابی دقیق این ورزش که توسط چه شخصی ودقیقاً چگونه بوجود آمده است کما بیش نامعلوم است چراکه تاریخ شکل گیری یوگابه سالهای بسیاردور برمی گردد.واژه yoga دراصل ازواژه yojدرزبان  سانسکریت که به معنای یکپارچگی ویگانگی آمده است این واژه باواژگان "یک ویگانه"درفارسی خویشاوند است.
یوگادارای ابعادفلسفی ودر عین حال کاربردی است به گفته کارشناسان این ورزش  فلسفه یوگاباروح درونی انسان ،گیتی وچگونگی ارتباط وپیوستگی این دو سروکاردارد.تمرینات یوگامیتواندروح انسان راتقویت کندوآن رابه آفریننده جهان هستی نزدیکتر کند تا بدین صورت انسان ازلحاظ روحی درک بیشتری به خود وخدای خودداشته باشد.سیستم یوگابه شاخه های متعددی نظیر هاتا،راجا،گیانا،کارما،کندالینی ،مانترا،ولایوگاتقسیم شده است.تمرین یوگابه معنی تمرین جسم وذهن می باشد.تمرین یوگامیتواند سلامت شمارابهبودبخشد مقاومت شماراافزایش دهدوآگاهی ذهنتان راپرورش دهد.

تاریخچه والیبال ایران

لیگ برتر والیبال ایران به همت استاد ابراهیم نعمتی اولین داور جهانی والیبال ایران در سال 1354 تحت عنوان جام پاسارگاد در زمان ریاست فرهاد مسعودی (رئیس وقت فدراسیون والیبال ایران) با شرکت ۱۲ تیم در یک گروه آغاز و تیم دخانیات تهران، قهرمان شد. این جام در سال 1355 با همان تعداد تیم ادامه یافت که این بار استقلال تهران، قهرمان شد.در سال 1368 اولین دوره جام حذفی باشگاه‌های والیبال ایران در زمان پرویز خاکی رئیس وقت فدراسیون والیبال انجام گرفت که استقلال تهران با غلبه بر تیم گنبد قهرمان شد.

پيشگيري از آسيب ديدگي  

امروزه حتي درجهان ورزش مربيان وپزشكان پروسه اي را در دست اجرا دارند كه وظيفه وهدف آن كاستن از حجم آسيب ديدگي ها است وابتدا به پيشگيري آن مي انديشند. هرگاه شدت تمرينات بالا مي رود و اسيد لاكتيك جمع شده درعضلات ورزشكار بالا مي گيرد، پزشكان تيم اولين وظيفه خود را خالي كردن عضلات ازاين ماده فرسوده كننده مي دانند ومي خواهند به سرعت نشاط را به بدن ورزشكار برگردانند .

تمرینات تقویت ساعد

1. داخل ساعد

این حرکت را هم با هالتر و هم با دمبل می توان انجام داد. روی نیمکت بنشینید و ساعدهایتان را روی رانها بگذارید. هالتر یا دمبلها را طوری بگیرید، که کف دستهایتان بسمت بالا باشد. مچ و انگشتانتان را شل کنید، و میله را تا حد ممکن رها کنید. سپس، مجددا وزنه را بسمت بالا و داخل جمع نمایید. در طول حرکت، ساعدهایتان را به هیچ وجه بلند نکنید. دامنه این حرکت، زیاد نیست. پس برای زیاد کردن آن بی جهت ساعدهایتان را بلند یا بازوهایتان را منقبض نکنید.

2. بیرون ساعد

این حرکت را نیز می توان هم با هالتر و هم با دمبل انجام داد. روی نیمکت بنشینید و ساعدهایتان را روی رانها بگذارید. هالتر یا دمبلها را طوری بگیرید، که کف دستهایتان بسمت پایین باشد. مچهایتان را شل، و میله را تا حد ممکن به زمین نزدیک کنید. سپس وزنه را، بدون جدا کردن ساعد از ران، بسمت بالا و عقب جمع نمایید.

 صدمات حاد متداول در ورزش والیبال


این صدمات شامل پیچ خوردگی sprains( قوزک پا،پیچ خوردگی انگشت) و کشیدگی عضله muscle strain (چهلر سر ران و کشیدگی پشت پا و کشیدگی ساق پا) کوفتگی(contusion) عضلات است.

 پیچ خوردگی

 در اثر وارد شدن نیرو در خلاف جهت متعارف به مفاصل،لیگامنت های اطراف مفصل دجار کشیدگی یا پارگی میشود. که در حقیقت باعث پیچ خوردگی آن عضو میشود.پارگی لیگامنتها شامل سه دسته پارگی کامل ، متوسط و کم است. در پارگی های متوسط لیگامنتها بعد از چند هفته استراحت پارگی ترمیم شده و بهبود مییابد. در پارگی شدید که بعضی از فیبرهای لیگامنت نیز پاره میشود احتیاج به جراحی ترمیمی است.

 پیچ خوردگی قوزک پا

 پیچ خوردگی قوزک پا بعد از فرود از پرش حادث میشود . بطوریکه بازیکن روی کف پا فرود نمی آید و عمده فشار و وزن بدن روی قسمتهای جانبی پا منتقل میشود. این زمانی صورت میگیرد که بازیکن در شرایط نامتعادل فرود بیاید یا در اثر برخورد بازیکن دیگری ایجاد شود. در پیچ خوردگیهای جزیی همراه با درد و تورم کمی است و بازیکن میتواند به بازی ادامه دهد.ولی در موارد شدیدتر که صدای ترک خوردگی از منطقه آسیب دیده شنیده میشودو ورم قابل توجهی دارد بازیکن قادر به ادامه بازی نیست. در این نوع آسیب دیدگی برای تسکین استفاده از یخ و بالانگهداشتن پا از سطح بدن با استفاده از دو بالش و استراحت مفید میباشد.برای تشخیص بهتر میزان مصدومیت از عکسهای رادیولوژی درنمای جلو و جانبی کمک گرفته میشود.

روشهای درمان

 درمان سریع: این نوع درمان بلافاصله بعد از صدمه دیدن و با استفاده از بانداژ مخصوص و فیزیوتراپی انجام میشود. از معایب این روش احتمال برگشت به حالت پیچ خوردگی است . این روش باید زیر نظر پزشک تیم که قبلا وضعیت ورزشکار را زیر نظر داشته انجام شود.

گچ: درمان رایج پیچ خوردگی قوزک پا گچ گرفتن است و در 80 درصد موارد جواب داده و البته طول دوره درمان از حالت اول بیشتر است.

پیچ خوردگی انگشت

 دررفتگی انگشت معمولا هنگام دفاع و برخورد توپ با دست حادث میشود. بطوریکه فشار وارده به مفاصل انگشت خلاف جهت متعارف باشد. در مصدومیتهای شدید که باعث دررفتگی کامل انگشت میشود با کشیدن انگشت میتوان آنرا به حالت اول برگرداند. پیچ خوردگی انگشت را معمولا با کمپرس یخ و آتل بندی آن با انگشت کناری مداوا میکنند و آتل بندی دو الی سه    هفته ای باعث درمان کامل انگشت میشود.

 کشیدگی عضله

 کشیدگی عضله به سه دسته خفیف ، متوسط و شدید تقسیم میشوند. در عضله های کش آمده خون بین فیبرهای پاره شده عضله جمع شده و درد شروع میشود. بسته به نوع کشیدگی عضله میزان خون و درد متفاوت است تا جاییکه در کشیدگی شدید عضلانی ، عضلات پاره شده و با عمل جراحی قابل ترمیم خواهد بود ولی در انواع خفیف و متوسط با کمپرس یخ میتوان خونریزی را متوقف نمودو بعد از استراحت چند روزه بهبودی کامل حاصل میشود.

بهترین راه برای پیشگیری از کشیدگی عضله گرم کردن مناسب و بعضی از تمرینات کششی است.


کوفتگی

 کوفتگی در اثر ضربه مستقیم به یک بافت لطیف از بدن بوجود می آید.که میتواند شامل کوفتگی سطحی و عمقی عضلات باشد.

این نوع مصدومیت در مقایسه با ورزش های پربرخورد در والیبال کمتر دیده میشود.

بهترین نوع درمان اولیه استفاده از بسته یخ است و از هر نوع ماساژ و مالش باید خودداری شود.

 تاريخچه هندبال درايران

فدراسيون هندبال درسال 1354 تأسيس گرديد و شخصي بنام مهندس هارون مهدوي بعنوان رئيس آن معرفي شد. از سال 1355 تا سال 1361 مسابقات قهرماني کشور بطور مرتب انجام گرفته درسالهاي 69-68-67 مسابقات برگزار نشد و مجدداً اين بازيها از سال 1370 دوباره از سر گرفته شد . مسابقات جوانان کشور در دسته مردان از سال 63 آغاز شد اما سالهاي 64 و 67 برگزار نشد. از سال 67 اين مسابقات بصورت جشنواره فرهنگي ورزشي هندبال جوانان شهرها برگزار مي گردد. هندبال در آموزشگاهها از سال 48 تا کنون انجام گرفته البته بعضي از سالها در آن وقفه داشته است.
- دومين مسابقات قهرماني کشور مردان 1355 درمشهد
- اولين مسابقات قهرماني زنان 1370درتهران
- اولين دوره مسابقات دانشجويان (پسر) 1367 در زاهدان
- اولين دوره مسابقات هندبال ساحلي (مردان) 1380بندرعباس
- بهترين نتيجه تيم ملي مسابقت آسيايي بانکوک (مردان) مقام چهارم 1998
- بهترين نتيجه تيم باشگاهي مردان در مسابقات آسيايي مقام سوم تيم ذوب آهن
- اولين حضور تيم هندبال دانش آموزان پسر ايران درمسابقات جهاني هندبال دانش آموزان درکشور يونان درسال 2002 در ارديبهشت ماه 1381 و با کسب مقام ششم

تاثيرات هندبال
هندبال مي‌تواند روي سيستم‌هاي مختلف بدن تاثيرات مثبتي داشته باشد.
* آمادگي جسماني: هندبال باعث افزايش سرعت، قدرت، استقامت، چابكي و انعطاف‌پذيري در فرد ورزشكار مي‌شود.
* آمادگي رواني: خلا‌قيت و قدرت تصميم‌گيري در ورزشكاران اين رشته افزايش مي‌يابد.
* افزايش سرعت عكس‌العمل: ورزشكاران اين رشته نسبت به افراد عادي با سرعت بيشتري به تحريكات محيطي پاسخ مي‌دهند.
* آمادگي فكري: افزايش قدرت تمركز، اعتماد به نفس و توجه در اين ورزشكاران بيشتر است.
* شادابي: كسب مهارت و بازي در اين رشته باعث شادابي در بازكنان هندبال مي‌شود.
هندبال در مدارس
هندبال يك رشته ورزشي مناسب براي دانش‌آموزان در تمام مقاطع تحصيلي است. اين ورزش براي تمام سنين سرگرم كننده است، سبب تقويت تمام عضلات بدن مي‌شود، به علت تحرك زياد باعث تناسب اندام در دانش‌آموزان مي‌شود، ورزش چندان گراني نيست و جثه دانش‌آموز در موفقيت او در اين ورزش موثر نيست، يعني همه دانش‌آموزان با هر جثه‌اي مي‌توانند در اين ورزش پيشرفت كنند. 
 
هندبال در بانوان
هندبال ورزش مناسبي براي بانوان است. اگرچه بعضي از كارشناسان معتقدند كه اين ورزش كمي براي بانوان خشن است اما عده كثيري هم اعتقاد دارند كه هندبال يكي از مناسب‌ترين ورزش‌ها براي حفظ تناسب اندام، سلامت و افزايش قدرت تفكر در خانم‌ها است. هندبال علاوه بر اينكه يك ورزش سرعتي است و به سلامت قلب و عروق كمك مي‌كند، يك ورزش قدرتي نيز مي‌باشد كه در تقويت عضلات مختلف بدن نقش مفيدي دارد.
 
آسيب‌‌هاي ورزشي در هندبال
اگرچه در اين ورزش عمدتا بازيكنان از دست‌هاي خود براي پاس‌كاري توپ استفاده مي‌كنند، ولي جالب است بدانيد كه آسيب‌هاي اين رشته بيشتر در اندام تحتاني ايجاد مي‌شود. طبق تحقيقات انجام شده، بيشتر از 50 درصد آسيب‌هاي ورزشي در رشته هندبال در ناحيه پاها است. شايد علت اين آسيب‌ها دويدن و پرش‌هاي سريعي است كه بازيكن بايد در طول بازي هندبال داشته باشد. مهم‌ترين آسيب‌ها در اين ورزش عبارتند از:
* كشيدگي عضلات‌ همسترينگ: عضلات اين مجموعه در ناحيه پشت ران‌ها قرار دارند.
* كشيدگي عضلات چهارسر: اين عضله در جلوي ران قرار مي‌گيرد.
* كشيدگي تاندون آشيل: تاندوني كه باعث اتصال عضلات ساق به ناحيه پاشنه مي‌شود.
* آسيب مينيسك زانو
* پيچ‌خوردگي مچ پا
* پارگي ليگامان صليبي در زانوها
* آسيب مفاصل كتف
 

علل آسيب
علت‌هاي گوناگوني براي بروز اين آسيب‌ها در ورزش هندبال وجود دارد.نداشتن آمادگي جسماني كافي براي انجام اين ورزش از مهم‌ترين اين علل است. بيشتر ورزشكاران قبل از ورود به زمين بازي، بدن خود را به اندازه كافي گرم نمي‌كنند و در نتيجه فشار ناگهاني وارده بر عضلات، به آنها آسيب مي‌رساند. بهتر است ورزشكاران قبل از شروع بازي، چند بار در اطراف زمين بدوند و نرمش‌هاي لازم براي گرم كردن نواحي حساس مثل مچ پاها و كتف‌ها را انجام دهند. يكي ديگر از مهم‌ترين عوامل آسيب رسان به ورزشكاران، عدم انعطاف‌پذيري است. اين عامل بيشتر در افراد بالاي 30 سال باعث آسيب مي‌شود و اگر ورزشكاران بدون انجام ورزش‌هاي كششي، يك باره وارد زمين بازي شوند، ممكن است باعث آسيب به قسمت‌هاي مختلف بدن خود شوند. يكي از علت‌هاي مهم آسيب‌ديدگي مزمن، بي‌توجهي به درمان به موقع آسيب‌هاي حاد وارده است. بسياري از آسيب‌هاي وارده در هندبال، به علت بروز فشار بيش از حد هنگام بازي در قسمت‌هاي مختلف بدن است. بيشتر ورزشكاران به اين آسيب‌ها توجهي نمي‌كنند و به بازي و تمرين خود ادامه مي‌دهند، در نتيجه آسيب‌ديدگي حالت مزمن پيدا مي‌كند. به همين علت به ورزشكاران هندبال توصيه مي‌شود در صورت احساس ناراحتي در هر يك از اعضاي بدن خود، از درمان مناسب و استراحت كافي غافل نشوند. بعضي از ورزشكاران به علت مهارت نداشتن در تكنيك‌هاي ورزش هندبال، از حركات غيرفني و عجيب براي پوشاندن ضعف خود استفاده مي‌كنند. اين كار آسيب شديدي به بدن ورزشكار وارد مي‌كند. توصيه مي‌كنيم كه ورزشكاران به جاي انجام حركات غيرفني، تمرين بيشتري بكنند تا تكنيك‌هاي اين ورزش‌ را به درستي ياد بگيرند. اگر ورزشكاران بتوانند اين نكات را رعايت كنند مي‌توانند تا حد زيادي از آسيب‌هاي وارده به بدن خود پيشگيري كنند.