ارتباط با اداره گردشگری

اهواز گردی پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت ۸ صبح


آدرس : اهواز – بلوار آیت ا... بهبهانی – پیچ میدان - محل سابق میدان میوه وتره بار – معاونت فرهنگی واجتماعی شهرداری اهواز

تلفن تماس:
  • ۵۰-۳۲۲۵۱۵۴۷ (داخلی ۱۰۷)
  • ۰۹۰۲۳۰۰۶۱۰۱
 

 

Get Aggregated RSS